Východoslovenská distrubučná, a. s. oznamuje obyvateľom Lorinčíka, že

18. 3. 2014 od 8:20 do 15:30

bude prerušená dodávka elektriny:

  • v lokalite celej MČ Košice - Lorinčík okrem kláštora a okrem časti Vyšný Lorinčík (podrobnosti v tomto súbore),
  • na odberných miestach číslo 0000143911 a 0000035224 (podrobnosti v tomto súbore).