multifunkcne-ihrisko-1
Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č. 134, LV č. 57 v katastrálnom území Lorinčík. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 35 x 15 m.

Vlastníkom, prevádzkovateľom a správcom multifunkčného ihriska je Miestny úrad MČ Košice – Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok vrátane výšky poplatku za rezervovanie ihriska je na stiahnutie v tomto dokumente (príloha č. 2, teda strany 7 - 11):

Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska od 15.09.20xx do 14.03.20xx:

Pondelok – piatok (mimo prázdnin a sviatkov)

 • 08:00 hod. – 15:00 hod. MŠ, príp. individuálna rezervácia
 • 15:00 hod. – 17:00 hod. Vyhradené bezplatné užívanie – mládež do 18 rokov, príp. individuálna rezervácia
 • 17:00 hod. – 19:00 hod. Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov

Pondelok – piatok (počas prázdnin a sviatkov)

 • 08:00 hod. – 17:00 hod. Vyhradené bezplatné užívanie – mládež do 18 rokov, príp. individuálna rezervácia
 • 17:00 hod. – 19:00 hod. Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov

Sobota

 • 10:00 hod. – 12:00 hod. Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov
 • 12:00 hod. – 17:00 hod. Vyhradené bezplatné užívanie – deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, mládež do 18 rokov
 • 17:00 hod. – 19:00 hod. Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov

Nedeľa

 • 14:00 hod. – 17:00 hod. Vyhradené bezplatné užívanie – deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, mládež do 18 rokov
 • 17:00 hod. – 19:00 hod. Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov

Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska od 15.03.20xx do 14.09.20xx:

Pondelok – piatok (mimo prázdnin a sviatkov)

 • 08:00 hod. – 15:00 hod. MŠ, príp. individuálna rezervácia
 • 15:00 hod. – 17:00 hod. Vyhradené bezplatné užívanie – mládež do 18 rokov, príp. individuálna rezervácia
 • 17:00 hod. – 21:00 hod. Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov

Pondelok – piatok (počas prázdnin a sviatkov)

 • 08:00 hod. – 17:00 hod. Vyhradené bezplatné užívanie – mládež do 18 rokov, príp. individuálna rezervácia
 • 17:00 hod. – 21:00 hod. Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov

Sobota

 • 10:00 hod. – 12:00 hod. Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov
 • 12:00 hod. – 17:00 hod. Vyhradené bezplatné užívanie – deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, mládež do 18 rokov
 • 17:00 hod. – 21:00 hod. Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov

Nedeľa

 • 14:00 hod. – 17:00 hod. Vyhradené bezplatné užívanie – deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, mládež do 18 rokov
 • 17:00 hod. – 21:00 hod. Rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

Vstupné

Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ak v tom čase nie je evidovaná rezervácia.

Užívanie MI po čase vyhradenom na bezplatné užívanie je spoplatnené podľa cenníka:

 • Občania s trvalým pobytom MČ Košice – Lorinčík zvýhodnené vstupné:
  a/ pri tenise a iných individuálnych športoch - 2 € za každú začatú hodinu,
  b/ pri kolektívnych športoch – 4 € za každú začatú hodinu.
 • Občania bez trvalého pobytu v MČ Košice – Lorinčík štandardné vstupné:
  a/ pri tenise a iných individuálnych športoch - 4 € za každú začatú hodinu,
  b/ pri kolektívnych športoch – 8 € za každú začatú hodinu.

Poplatok za užívanie MI je potrebné zaplatiť v pokladni miestneho úradu najneskôr jeden deň vopred. Peniaze za prenájom použije mestská časť na prevádzkové náklady a údržbu MI.

Rezerváciu, resp. nájom MI je potrebné dopredu dohodnúť so správcom, resp. prevádzkovateľom MI a to telefonicky na číslach úradu. úradu mestskej časti: 055/789 8990 alebo 0911 872 165 - počas úradných hodín.

Správca MI vedie prevádzkovú knihu s rozpisom o využívaní ihriska.

V prípade akcií konaných mestskou časťou si táto vyhradzuje právo zmien bodu 1 Čl. 4 Prevádzkového poriadku MI.