Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme jednou špecializovanou sociálnou poradkyňou bezplatne pre mobilných občanov v budove SČK na Komenského 19 (ambulantná forma), a v prípade potreby aj v prirodzenom domácom prostredí klienta (terénna forma). Taktiež poskytujeme poradenstvo aj telefonicky. Ponúkame tieto možnosti na spoluprácu a pomoc pri riešení nepriaznivých situácií.

Sociálna poradkyňa – Mgr. Karoľová, tel. č. 0903 782 836