Up

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

 

Dodatok č. 1 z 20. 6. 2024 k zmluve z 15.11. 2023 s Enviromentálnym fondom o poskytnutí podpory formou úveru
Zmluva z 12. 4. 2024 s Prima bankou o účte municipálneho úveru
Zmluva z 12. 4. 2024 s Prima bankou o municipálnom úvere
Dodatok z 13. 2. 2024 k zmluve s VSE a. s. o združenej dodávke elektriny
Zmluva z 20. 12. 2023 s VSD o pripojení do distribučnej sústavy
Zmluva z 4. 12. 2023 s IVES o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technologií
Zmluva o dielo z 27. 11. 2023 - realizácia zimnej údržby 2023-24
Zmluva z 15.11. 2023 s Enviromentálnym fondom o poskytnutí podpory formou úveru
Zmluva z 21. 9. 2023 o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku
Zmluva z 8. 8. 2023 s Mgr. Jakubom Exnerom o dobrovoľníckej činosti
Zmluva z 28. 6. 2023 s VVS o predaji kanalizácie
Zmluva z 20. 6. 2023 s VSD o pripojení do distribučnej sústavy
Dodatok č. 1 z 11. 5. 2023 k zmluve z 22. 8. 2022 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s MŽP SR
Zmluva z 24. 4. 2023 s EKOCHARITA TATRY o. z. o rozmiestnení kontajnerov na zber použitých textílií
Darovacia zmluva z 5. 4. 2023 s J. S. Development, s. r. o.
Darovacia zmluva z 21. 3. 2023 s Kosit, a. s.
Zmluva z 17. 3. 2023 s VSE o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 4 z 8. 3. 2023 k zmluve o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Zmluva z 25. 1. 2023 s VSE a. s. o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja
Dodatok č. 3 z 23. 1. 2023 k zmluve o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
 
 
Powered by Phoca Download