Up

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

 

Zmluva z 8. 8. 2023 s Mgr. Jakubom Exnerom o dobrovoľníckej činosti
Zmluva z 28. 6. 2023 s VVS o predaji kanalizácie
Zmluva z 20. 6. 2023 s VSD o pripojení do distribučnej sústavy
Dodatok č. 1 z 11. 5. 2023 k zmluve z 22. 8. 2022 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s MŽP SR
Zmluva z 24. 4. 2023 s EKOCHARITA TATRY o. z. o rozmiestnení kontajnerov na zber použitých textílií
Darovacia zmluva z 5. 4. 2023 s J. S. Development, s. r. o.
Darovacia zmluva z 21. 3. 2023 s Kosit, a. s.
Zmluva z 17. 3. 2023 s VSE o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 4 z 8. 3. 2023 k zmluve o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Dodatok č. 3 z 23. 2. 2023 k zmluve o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Prílohy k Dodatku č. 3 z 23. 1. 2023 k zmluve o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Zmluva z 18. 10. 2022 s VSD, a. s. o zapožičaní podperných bodov elektrického vedenia
Zmluva z 17. 10. 2022 s VSD, a. s. o pripojení do distribučnej sústavy
Zmluva z 28. 9. 2022 s firmou EU ADVICE - dodanie externého manažmentu pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Zmluva z 14. 6. 2022 s VSD o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 1 z 1. 6. 2022 k mmluve s RK farnosťou Najsvätejšej trojice, Košice-Pereš z 17. 3. 2020 o prenájme nehnuteľnosti - cintorín
Mandátna zmluva z 30. 5. 2022 s firmou Duplom - činnosť stavebného dozoru
Darovacia zmluva z 23. 5. 2022 - pozemok - B. Sabová
Zmluva z 16. 5. 2022 s Prima bankou o grantovom účte
Zmluva z 9. 5. 2022 s Mestom Košice - nákup notebooku Lenovo
 
 
Powered by Phoca Download