Up

Oznamy, podujatia

Oznam z 5. 3. 2024 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice jar 2024 - Oznámenie a rozhodnutie RÚVZ
Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov „Plechový sklad“ - predĺženie lehoty do 15. 3. 2024
Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov „Plechový sklad“
Vývesné cestovné poriadky linky č. 20 smer Košická Nová Ves
Vývesné cestovné poriadky linky č. 20 smer Lorinčík
Vývesné cestovné poriadky linky č. 31 smer Lorinčík
Vývesné cestovné poriadky linky č. 31 smer Vyšné Opátske
Oznam a 26. 9. 2023 - zmeny liniek č. 20 a 31
Oznam z 20. 9. 2023 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Oznámenie o začatí správneho konania
Oznam z 11. 8. 2023 - verejná vyhláška - úprava NN v záhradkárskej lookalite Pod lesom
Kolaudačné rozhodnutie zo 4. 4. 2023, právoplatné od 2. 5. 2023 - prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, SO 02 Zárubné múry
Oznam z 9. 3. 2023 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Oznámenie o začatí správneho konania
Označenie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov z 12. 1. 2023
 
 
Powered by Phoca Download