Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Zverejňujeme výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v MČ Košice - Lorinčík:

Vážený spoluobčania,

v týchto dňoch vám budú doručované oznámenia o čase a mieste konania volieb. Vzor oznámenia je v tejto prílohe:

Kandidáti:

 1. Damián Exner, Bc., 57 r., starosta MČ, nezávislý kandidát
 2. Tomáš Liba, 37 r., manažér, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 5

Kandidáti:

 1. Radoslav Bajus, Ing., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát
 2. Marek Kandra, Ing., 40 r., podnikateľ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
 3. Štefan Kender, Ing., PhD., 45 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
 4. Zuzana Kimáková, RNDr., PhD., 60 r., pedagogička, nezávislý kandidát
 5. Rastislav Petrik, 43 r., kontrolór, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 6. Jaroslav Žigala, Ing., 36 r., policajt, nezávislý kandidát

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 169, bod 6 vymenovávam zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

Darina Terifajová, Lorinčík 15, 040 11 Košice

Tel: 0904 866 372, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

V Košiciach dňa 19. 7. 2022

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík

Miestne zastupiteľstvo v Lorinčíku podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 98 zo dňa 13.07.2022 určilo, že:

Miestne zastupiteľstvo v Mestskej časti Košice – Lorinčík bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú mestskú časť.

 

V Košiciach dňa 19. 7. 2022

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (08. 06. 2022): 1038 obyvateľov

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej komisie pre voľby je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022,

voľby sa konajú od 07.00 hod. do 20.00 hod.