Tlačivá, žiadosti

Up

Tlačivá, žiadosti

Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
Zmluva o úprave vzťahov pri prenechaní komunikácie do dočasného zvláštneho užívania
Žiadosť o určenie dopravného značenia (trvalého, dočasného)
Žiadosť o povolenie čiastočnej (úplnej) uzávierky pozemnej komunikácie
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (zriadenie vedenia, prekopávky)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

S výrubom drevín súvisí aj ich spoločenská hodnota. Tu je linka na jej výpočet: http://dreviny.enpro.sk/spolocenska-hodnota-drevin.html

 

Prihlásenie – odhlásenie chovu psa do evidencie – žiadosť
Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla
 
 
Powered by Phoca Download