Prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa koná v sobotu 23. 3. 2024, prípadné druhé kolo sa koná v sobotu 6. 4. 2024.

Zverejňujeme túto zápisnicu z 2. kola prezidentských volieb:

 

Zverejňujeme túto zápisnicu z 1. kola prezidentských volieb:

 

Zverejňujeme zoznam kandidátov na prezidenta:

Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík týmto oznamuje, že pre voľby prezidenta 2024

  • bude vytvorený jeden okrsok s jednou volebnou okrskovou komisiou,
  • bude zapisovateľom okrskovej volebnej komisie Darina Terifajová, t. č. 0904 866 372.

Adresa na doručenie

  • žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu,
  • delegačných listov členov okrskovej volebnej komisie,

je

  • MÚ MČ Košice – Lorinčík, Lorinčícka ulica 15/38, 040 11 Košice
  • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dátum a čas konania volieb:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr