Zverejňujeme túto zápisnicu z 2. kola prezidentských volieb: