Miestne zastupiteľstvo v Lorinčíku podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 98 zo dňa 13.07.2022 určilo, že:

Miestne zastupiteľstvo v Mestskej časti Košice – Lorinčík bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú mestskú časť.

 

V Košiciach dňa 19. 7. 2022

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík