Up

Oznamy, podujatia

Oznam z 24. 2. 2020 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Rozhodnutie
Oznam z 24. 2. 2020 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Oznámenie o začatí správneho konania
Verejná vyhláška z 10. 2. 2020 - súhlas s predĺžením termínu dokončenia stavby - Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, SO 02 Zárubné múry
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov z 14. 1. 2020
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Návrh umiestnenia ulíc Starý Lorinčík - opis a lokalizacia
Oznam z 30. 11. 2019 - zber elektroodpadu - list pre MČ Košice - Lorinčík
Oznam z 30. 11. 2019 - zber elektroodpadu - tlačová správa
Oznam z 27. 10. 2019 - HDPE rúry Košický kraj
Pripravované zmeny v školských spojoch MHD od 1. 10. 2019
Veterinárne opatrenia z 19. 8. 2019 - mor včelieho plodu
Oznam z 28. 8. 2019 - Prerušenie distribúcie elektriny bude 11. 9. 2019
Oznam z 20. 4. 2019 - deratizácia jar 2019
Verejná vyhláška z 4. 3. 2019 - súhlas o predĺženie termínu dokončenia stavby Obytný park Košice, Lorinčík - Háje
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "V283, V596 - Lorinčík - Baška - zriadenie VN, TS, NN" v katastrálnom území Lorinčík a Baška
Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice – Lorinčík 2018
Oznam z 25. 11. 2018 - povolenie dočasnej uzávierky komunikácií kvôli výstavbe vodovodu
Oznam z 19. 10. 2018 - kolaudačné rozhodnutie stavby Pereš, ul. Vranovská - zriadenie trafostanice VN prípojky a úprava NN siete
Oznam z 19. 10. 2018 - deratizácia jeseň 2018
 
 
Powered by Phoca Download