Up

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

 

Dodatok č. 2 z 10. 8. 2017 k zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, VVS
Zmluva z 2. 6. 2017 o komunikačných službách, Antik
Dodatok č. 3. z 5. 5. 2017 k zmluve o nájme nebytových priestorov, Slovak Telekom
Zmluva z 12. 8. 2016 - dohoda o zabezpečení folklórnej hudobnej produkcie, Ľudová dychová hudba Myslavčanka
Zmluva z 28. 4. 2016 - vyhotovenie sochy sv. Vavrinca, Dalibor Novotný
Zmluva z 8. 3. 2016 - rekonštrukcia multifunkčného ihriska, MI top, s. r. o
Zmluva z 11. 11. 2015 o vydaní a používaní kvalifikovaného systémového certifikátu, Disig
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov, Súkromná základná umelecká škola
Zmluva z 13. 7. 2015 - montáž plynového kondenzačného kotla, MIDAM
Zmluva z 11. 7. 2015 - prenájom verejného osvetlenia, Bethesda
Zmluva z 1. 6. 2015 - audit účtovnej závierky, Ing. Vojtech Sivák
Zmluva 2015-04-02 - vodovod Košariská juh, Michal Tančák
Zmluva 2014-12-31 - výpočtová technika, SoftComProg
Zmluva 2014-10-07 - o postúpení práv a prevzatí záväzkov, zmena stavebníka, VSD
Zmluva 2013-12-18 - dodatok 1, prenájom nebytových priestorov Lorinčík 49, Ingeland
Zmluva 2013-09-30 - vodné a stočné, VVS
Zmluva 2013-07-18 o dielo: zateplenie budovy Hasička, Lechstav, dodatok 2
Zmluva 2013-07-18 o dielo: zateplenie budovy Hasička, Lechstav, dodatok 1
Zmluva - 2013-07-02 - hrobové miesto 78, Irena Ondeková
Zmluva 2013-06-27 - o dielo: zateplenie budovy Hasička, Lechstav
 
 
Powered by Phoca Download