Up

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

 

Darovacia zmluva z 24. 9. 2020 s KOSIT, a. s. na akciu Jarné upratovanie s KOSITom
Zmluva s Maxinreal o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
Zmluva s Maxinreal - prenájom nehnuteľnosti, pietny parčík
Zmluva s RK farnosťou Najsvätejšej trojice, Košice-Pereš o prenájme nehnuteľnosti - priestranstvo pri cintoríne
Zmluva s RK farnosťou Najsvätejšej trojice, Košice-Pereš o prenájme nehnuteľnosti - cintorín
Zmluva z 4. 5. 2020 o poskytnutí finančného príspevku - dodatok 1
Zmluva z 4. 5. 2020 o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva z 2. 3. 2020 so spoločnosťou vyhod.net telekom o refakturácii nákladov elektrickej energie
Zmluva z 18. 2. 2020 so spoločnosťou Hydroterm o dielo "Splašková kanalizácia"
Zmluva z 18. 2. 2020 o stavebnom dozore na splaškovú kanalizáciu
Zmluva z 17. 2. 2020 o poskytnutí finančného príspevku na splaškovú kanalizáciu
Zmluva z 19.12. 2019 s VSD o pripojení do distribučnej sústavy
Zmluva o zriadení vecného bremena z 26. 11. 2019 s VVS, a. s.
Zmluva o dielo z 16. 10. 2019 - Urnová stena cintorín Lorinčík, Ing. Daniel Beluščák
Zmluva z 25. 3. 2019 so Smart Sys s. r. o. o nájme nebytových priestorov Lorinčík 49,
Zmluva z 11. 3. 2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby, osobnyudaj.sk
Zmluva z 25. 1. 2018 o finančnom lízingu s PB finančné služby
Zmluva z 1. 11. 2017 - prenájom budovy Hasička, Róbert Pajor
Ukončenie prenájmu budovy Hasička 31. 10. 2017, Dušan Terezčák
Zmluva o dielo z 26. 10. 2017, plastové okná, STEDA
 
 
Powered by Phoca Download