Up

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

 

Zmluva 2012-02-08 - hrobové miesto 4, Jela Kriváňová
Zmluva 2012-02-08 - hrobové miesto 3, Jozef Kender
Zmluva 2012-01-31 - hrobové miesto 2, Martin Kurák
Zmluva 2012-01-31 - hrobové miesto 1, Martin Kurák
Zmluva 2011-11-23 - zimná údržba miestnych komunikácií, PraZem
Zmluva 2011-11-18 - výpočtová technika, SoftComProg
Zmluva 2011-11-09 - overovacia štúdia, Ing. arch. Dušan Hudec
Zmluva 2011-06-30 - webová stránka, SoftComProg
Zmluva 2011-06-20 - nájom nebytových priestorov, Potraviny u Katky
Zmluva 2011-05-11 - vecné bremeno, Slovenský vodohospodársky podnik
 
 
Powered by Phoca Download