Up

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

 

Dodatok č. 1 z 22. 10. 2021 k zmluve o dielo z 19. 5. 2021 s PKT way, s. r. o. - SO a prístupová komunikácia
Zmluva z 24. 9. 2021 s H-G, s. r. o., o nájme nebytových priestorov
Mandátna zmluva z 31. 8. 2021 s ABYS Slovakia, s. r. o., na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z 19. 5. 2021
Zmluva o dielo z 19. 5. 2021 s PKT way, s. r. o. - SO a prístupová komunikácia
Zmluva o dielo z 10. 5. 2021 s OON Design, s. r. o.- energetický audit a projektová dokumentácia
Dodatok č. 1 z 16. 4. 2021 k zmluve z 19. 3. 2021 s GP - Trans o nájme pozemku
Zmluva z 31. 3. 2021 s Eko charitou východ o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
Zmluva z 19. 3. 2021 s GP - TRANS o nájme pozemku
Dodatok č. 1 z 16. 3. 2021 k zmluve so Štatistickým úradom SRo výpožičke
Dodatok z 9. 2. 2021 so Slovak Telekom, a. s., k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok z 8. 2. 2021 so Slovak Telekom, a. s., k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Nájomná zmluva z 4. 2. 2021 s PERKO s. r. o. - prenájom verejného osvetlenia
Zmluva z 11. 1. 2021 so Štatistickým úradom SR o výpožičke
Zmluva o dielo z 2. 12. 2020 s PKT way, s. r. o.
Zmluva z 1. 12. 2020 s J. S. Developments, s. r. o. o spolupráci
Zmluva z 10. 11. 2020 s MF SR o návratnej finančnej výpomoci
Dobrovoľnícke zmluvy z 31. 10. 2020 pre testovanie na Covid-19
Darovacia zmluva z 8. 10. 2020 s ANTIK Telecom, s. r. o. - darovanie tabletu
 
 
Powered by Phoca Download