Up

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

 

Zmluva z 18. 10. 2022 s VSD, a. s. o zapožičaní podperných bodov elektrického vedenia
Zmluva z 17. 10. 2022 s VSD, a. s. o pripojení do distribučnej sústavy
Zmluva z 28. 9. 2022 s firmou EU ADVICE - dodanie externého manažmentu pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Zmluva z 14. 6. 2022 s VSD o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 1 z 1. 6. 2022 k mmluve s RK farnosťou Najsvätejšej trojice, Košice-Pereš z 17. 3. 2020 o prenájme nehnuteľnosti - cintorín
Mandátna zmluva z 30. 5. 2022 s firmou Duplom - činnosť stavebného dozoru
Darovacia zmluva z 23. 5. 2022 - pozemok - B. Sabová
Zmluva z 16. 5. 2022 s Prima bankou o grantovom účte
Zmluva z 9. 5. 2022 s Mestom Košice - nákup notebooku Lenovo
Dodatok č. 2 z 21. 4. 2022 k zmluve o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Zmluva z 13. 4. 2022 o bezodplatnom prevode pozemku
Dodatok č. 1 z 11. 4. 2022 k zmluve o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Zmluva z 8. 4. 2022 s VSD o dielo - napojenie kamerového systému
Darovacia zmluva z 15. 3. 2022 - pozemok - Z. Kimáková
Darovacia zmluva z 25. 2. 2022 s J. S. Development, s. r. o
Darovacia zmluva z 3. 2. 2022 - pozemok - P. Šároší
Zmluva o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Zmluva z 12. 11. 2021 s ÚPSVaR o pomoci v hmotnej núdzi
Darovacia zmluva z 11. 11. 2021 - pozemok - P. Šároší
Darovacia zmluva z 8. 11. 2021 s KOSIT, a. s. na podujatie "Upracme si Košice"
 
 
Powered by Phoca Download