Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

05. 03. 2022
02. 04. 2022
07. 05. 2022
04. 06. 2022
02. 07. 2022
06. 08. 2022
03. 09. 2022
01. 10. 2022
05. 11. 2022

Vyšný Lorinčík
(Pytliacka 29 pri lese až k tabuli termínov)

19. 03. 2022
16. 04. 2022
21. 05. 2022
18. 06. 2022
16. 07. 2022
20. 08. 2022
17. 09. 2022
15. 10. 2022
19. 11. 2022

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!