Riaditeľka materskej školy oznamuje, že

od 2. do 4. 5. 2016

sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/17.

Celé znenie oznamu vrátane úradných hodín a podmienok prijatia je v tomto dokumente: