Materská škola Turgenevova 7, ktorej elokované pracovisko je v Lorinčíku, už pripravila návrh prijímania detí do MŠ na školský rok 2021/22. V nasledujúcom dokumente žiada o stanovisko Radu školy:

Čoskoro by sme teda mali vedieť definitívne informácie o prijímaní deti do MŠ na nasledujúci školský rok.