Riaditeľka materskej školy oznamuje, že

od 24. 2. do 28. 2. 2014 v čase od 9,00 do 17,00 hodiny

sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2014/15

Celé znenie oznamu aj s podmienkami prijatia je v tomto dokumente.