RSS

Prvá oficiálna návšteva primátora mesta v Lorinčíku.

13. augusta 2019 navštívil primátor mesta Košice pán Jaroslav Polaček na pozvanie starostu Damiána Exnera našu mestskú časť. Spolu s pani námestníčkou Luciou Gurbaľovou si v sprievode poslancov mestskej časti zástupcu starostu Štefana Kendera a poslankyňou miestneho zastupiteľstva Zuzanou Kimákovou prezreli priestory nedokončenej prepojovacej komunikácie, cintorína a okolia kultúrnej pamiatky - kostola Sv. Vavrinca. Po krátkej informácii o stave a pripravenosti  podkladov na použitie financií, ktoré mesto Košice poukáže mestským častiam, sa vybrali všetci prítomní na prechádzku Lorinčíkom. Najprv sa v lokalite Vyšný Lorinčík oboznámili s problémom obyvateľov, ktorí sa neprihlasujú na trvalý pobyt a tak ukracujú rozpočet mestskej časti o prostriedky na fungovanie služieb pre obyvateľov. Potom sa v rámci staveniska Lorinčík Háje  oboznámili s problematikou novej výstavby v našej mestskej časti.

Na záver sa v priestoroch úradu rokovalo o možnostiach mesta v pomoci realizácie tých úloh, ktoré si dalo vedenie mestskej časti Košice - Lorinčík na toto volebné obdobie. Pán primátor potvrdil, že mesto Košice podporí tie aktivity, ktoré budú vykonané iba vo verejnom záujme a v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva o použití rezervného fondu a zmenou programového rozpočtu mesta. Bude to výstavba urnovej steny kolumbária vrátane chodníkov a verejného osvetlenia z rezervného fondu, opráv komínového telesa a sociálnych zariadení v budove hasičky a verejného osvetlenia a dostavby športoviska pre deti MŠ. V neposlednom rade pôjde i o pomoc mesta pri vytvorení biokoridoru "Breziny", kde by mesto formou výkupu častí parciel zabezpečilo realizáciu uvedeného zámeru. K prepojovacej komunikácii Lorinčík - Pereš sa pán primátor nevyjadril i keď ako sám povedal, projektovú dokumentáciu má zo sebou v aute. Prisľúbil ale zabezpečiť stretnutie pána starostu s vedením magistrátu pri plánovaní dopravných stavieb na budúci rok.

Damián Exner

Foto: Daniel Dobrík

 

Back
Pán primátor Polaček v Lorinčíku 13. 8. ...
Detail Download
Pán primátor Polaček v Lorinčíku 13. 8. ...
Detail Download
Pán primátor Polaček v Lorinčíku 13. 8. ...
Detail Download
Pán primátor Polaček v Lorinčíku 13. 8. ...
Detail Download
Pán primátor Polaček v Lorinčíku 13. 8. ...
Detail Download
Pán primátor Polaček v Lorinčíku 13. 8. ...
Detail Download
Pán primátor Polaček v Lorinčíku 13. 8. ...
Detail Download
Pán primátor Polaček v Lorinčíku 13. 8. ...
Detail Download
Pán primátor Polaček v Lorinčíku 13. 8. ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery