Archa odkazov minulosti je názov veľkolepého multikultúrneho a multižánrového podujatia, v ktorom cez výstavu malieb, dobovú hudbu, rôzne symboly a artefakty, cez živé slovo, prekrásnu architektúru a zvukové a svetelné efekty sprítomňujeme odkaz obdobia rokov 60-tych. Toto podujatie však nemá a nemôže mať len lokálny význam a lokálny dosah.

Mnohé z toho, čo sa v 60-tych rokov vo svete odohrávalo, sa naplno odrážalo vo vtedajšom Československu. Či už to bolo určité politické oteplenie v Rusku (vtedajší Sovietsky zväz) po nástupe Nikitu Chruščova k moci, ktorý ostro kritizoval dovtedajší neuveriteľne totalitný, militantný Stalinov režim alebo hnutie Hippies nazývané aj Deti kvetov. Pripomeňme, že toto hnutie vzniklo ako tvrdá reakcia americkej mládeže na predošlú rodičovskú generáciu plnú konvencií a náboženských a rasových predsudkov.

Spomeňme aj rozsiahle študentské nepokoje vo Francúzsku. Tie časom dostali vzletný názov Máj 1968 alebo tiež Parížsky máj a v konečnom dôsledku viedli k tomu, že dovtedy hádam najslávnejšia univerzita všetkých čias, parížska Sorbonna bola rozbitá a neskôr rozčlenená na viaceré samostatné s tým, že tie malé univerzity už neposkytnú takú mocnú základňu pre ďalšie študentské nepokoje.

To sa všetko sa v Československu stretávalo s obrovskou odozvou. S istou dávkou nadsádzky možno povedať, a mnohí historici vo svete to obrazne tak nazývajú, že vtedajšie Československo bolo výkladnou skriňou novej éry a nových ideí, myšlienok slobody, tolerancie, multikulturalizmu. Ale aj výkladnou skriňou nových hudobných koncepcií.

Hádam nikde na svete nebolo v prepočte na kilometer štvorcový toľko začínajúcich hudobných kapiel, ktoré brnkali na gitary takmer v každom vchode každého jedného obytného domu  - na schodoch na medziposchodiach či v suteréne. A neskôr sa sformoval aj celkom nový hudobný prúd - československý bigbít.

To nové a moderné, čo v 60-tych rokoch vzniklo a z pohľadu svetovej tlače dostalo vtedy názov Pražská jar, v auguste 1968 náhle preťali tanky a guľomety vojsk piatich krajín  ktoré pod taktovkou moskovských politikov a generálov zadusili v Československu všetko dobré a pozitívne.

Odvtedy sa to vlečie tak ako vlečie a aj súčasné Slovensko ktoré vzniklo rozdelením bývalého Československa, na to dopláca. Aj preto má toto podujatie, ktoré prináša umelecký zážitok i poučenie, nielen lokálny, ale podstatne širší, medzinárodný význam!

Nazvali sme ho Archa odkazov minulosti v súlade s tým, že archa, presnejšie: Noemova archa je v biblickej reči koráb, v ktorom Noe zachránil pri potope sveta seba, svoju rodinu a zástupcov z každého druhu suchozemských zvierat.
Pre nás je korábom teda tou povestnou loďou prekrásna, aj keď už dosť zdevastovaná jednoloďová stavba bývalej ortodoxnej synagógy z polovice 19. storočia na Zvonárskej ulici v centre mesta Košice. Ale toto podujatie je živé a neuveriteľne flexibilné a tak ho môžeme prezentovať aj v iných výstavných priestoroch a v iných krajinách.

Autor textu : PhDr. Peter Furmaník    Editorka : Mgr. Judita Exnerová     Preklad : Mgr. Jakub Exner

Projekt je určený pre širokú verejnosť a realizovaný bude od 6. do 22 decembra 2019 - s výnimkou sobôt a pondelkov), a to vždy popoludní 2 x denne s hodinovou prestávkou so začiatkami o 16. a 18. hod., s výnimkou nedele 22. decembra, kedy bude len jedno predstavenie (so začiatkom o 16. hod.).

  • Miesto konania - Synagóga, Zvonárska ul. 7, Košice
  • Hlavní organizátori: tím projektu ArtPoint pri Výmenníku Štítová -  Ladislav Rybársky, Viera Szabová, PhDr.Peter Furmaník, PhDr.Jana Teššerová, Košické kultúrne centrá, DOMKO – Domov sociálnych služieb Košice, Mestská časť Košice – Lorinčík, Zober loptu, nie drogy, n.o., a dobrovoľníci v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou (ŽNO) Košice.
  • Svetelná produkcia : EPICWORK s.r.o.
  • Videoprodukcia : Daniel Tadeáš Dobrík
  • Zvuková produkcia : Dávid Šolc, Boris Bokotej (Bogo) 
  • Moderátorka : Mgr. Beáta Andrejková
  • Fotografická produkcia : Mgr. Edita Hubertová, Tereza Sejková, Daniel Tadeáš Dobrík, Laura Furmaníková