Vážení priatelia ochotníckeho divadelníctva.

Vyvrcholením viac ako rok trvajúcich príprav na uvedenie novej hry v našom ochotníckom divadle je premiéra hry od autora Ivana Bukovčana - Surovô drevo. Je to veselohra o troch dejstvách z obdobia polovice minulého storočia a prináša nám pohľad na tie časy zo strany obyčajných ľudí.

Veríme, že si nájdete cestu do Domu kultúry v Lorinčíku v nedeľu 29. 12. 2019 od 16.00 hod. a pobavíte sa spolu s kolektívom našich ochotníkov, ktorí prípravám hry venovali obrovskú energiu a voľného času. Príďte i s Vašimi deťmi či vnúčatami, pre ktorých to bude určite milé predstavenie a príjemné strávenie nedeľného odpoludnia.

Na predstavenie Vás pozývajú herci Ochotníckeho divadla v Lorinčíku pod vedením Rudolfa Dučaia.