Výtvarné spektrum Košického kraja je postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá ponúka autorom možnosť prezentovať a konfrontovať svoju tvorbu pred širokou verejnosťou, vyhľadávať a rozvíjať  talenty a zároveň ich zapájať do súťažného hnutia v rámci Slovenska.

Súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave, realizátorom krajského kola pre Košický kraj je už niekoľko rokov Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) a do spolupráce sa tento rok zapojilo aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, v ktorom sa krajská výstava uskutoční. Konkrétne pôjde o priestory Historickej účelovej budovy na Nám. Maratónu mieru 2, kde výstava bude sprístupnená od 8. do 30. júla takto:

  • v utorky až soboty od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
  • v nedele od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Výstava ponúkne prehliadku výtvarných diel širokého tematického zamerania i rôznorodých výtvarných techník.

Do tohtoročnej súťaže Výtvarné spektrum Košického kraja sa zapojilo 77 autorov s počtom 200 výtvarných diel. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov Eva Čarnoká, Adrián Bačo a Júlia Zelená odporučila vystaviť 97 diel od 68 autorov. Predsedníčka poroty Eva Čarnoká hodnotí tento ročník slovami:

"Je potešujúce konštatovať, že tento formát výtvarnej súťaže si našiel svoje opodstatnenie ako na regionálnej, krajskej, tak aj na celoslovenskej úrovni, čoho jasným dôkazom je aj z roka na rok rastúca kvalita prihlásených diel, ako aj záujem nových autorov zapojiť sa do súťaže."

Pre nás je dôležité najmä to, že sa tejto výstavy zúčastní aj umelec z našej mestskej časti a to Laco RYBÁRSKY so svojim dvoma obrazmi ale i ďalší umelci, ktorých poznáme z podujatia s názvom Maliarsky plenér 2019.

Viac informácií nájdete tu: https://wp.kcubar.sk/2020/06/23/vytvarne-spektrum-kosickeho-kraja-2020/