Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík oznamuje, že dňa 18.11.2021 budú z technických príčin úradné hodiny v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.