Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra. Uskutočnia sa 13. 12. 2022. Podrobnosti sú v tomto súbore: