Upozorňujeme, že Mesto Košice, oddeleni ÚHA zverejnilo túto verejnú vyhlášku:

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ (verejná vyhláška)

Verejné prerokovanie (určené pre širokú verejnosť) návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 16.11.2022 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, miestnosť č. D-310.