Zverejňujeme túto výzvu na vykonanie výrubu od VSD, a. s.: