Upozorňujeme, že je pripravený návrh Návrh VZN číslo 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb: