Upozorňujeme, že je schválené VZN číslo 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb: