Zverejňujeme túto výzvu MMK, oddelenia dopravy a životného prostredia: