• 19. 3. 2018
  • 19. 6. 2018
  • 18. 9. 2018
  • december 2018 (v zákonnej lehote po voľbách)