Plánované 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík sa dňa 15.12.2020

NEUSKUTOČNÍ

z dôvodu preventívnych opatrení voči šíreniu COVID 19 a karantény niektorých členov MZ.

Náhradný termín zasadnutia so zverejnením programu bude oznámený dodatočne.

 

Bc. Damián Exner

starosta mestskej časti Košice Lorinčík