Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2020

Otočka autobusu *
Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík **

05. až 07. 03. 2020
16. až 18. 04. 2020
14. až 16. 05. 2020
11. až 13. 06. 2020
09. až 11. 07. 2020
06. až 08. 08. 2020
03. až 05. 09. 2020
01. až 03. 10. 2020
29. až 31. 10. 2020
26. až 28. 11. 2020

10. až 12. 03. 2020
21. až 23. 04. 2020
19. až 21. 05. 2020
16. až 18. 06. 2020
14. až 16. 07. 2020
11. až 13. 08. 2020
08. až 10. 09. 2020
06. až 08. 10. 2020
03. až 05. 11. 2020
01. až 03. 12. 2020

08. a 09. 03. 2020
19. a 20. 04. 2020
17. a 18. 05. 2020
14. a 15. 06. 2020
12. a 13. 07. 2020
09. a 10. 08. 2020
06. a 07. 09. 2020
04. a 05. 10. 2020
01. a 02. 11. 2020
29. a 30. 11. 2020

* Otočka autobusu - kontajner bude pristavený v popoludňajších hodinách t. j. od 15.00 hod.

** Vyšný Lorinčík má dve stanovištia pre VKK:

  • v prvý z dvoch uvedených dní bude kontajner na stanovišti pri zariadení pre seniorov Bethesda,
  • na druhý deň bude kontajner pristavený na konci ulice Čergovská

VKK Vyšný Lorinčík 2020

 

Dôležité telefónne čísla:

KOSIT dispečer: 055 / 72 70 716, 055 / 72 70 781

KOSIT: 0908 366 746

odchyt psov: 0905 313 084, 0905 350 372