Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

07. 03. 2020
04. 04. 2020
02. 05. 2020
06. 06. 2020
04. 07. 2020
01. 08. 2020
05. 09. 2020
03. 10. 2020
07. 11. 2020

Vyšný Lorinčík

21. 03. 2020
18. 04. 2020
16. 05. 2020
20. 06. 2020
18. 07. 2020
15. 08. 2020
19. 09. 2020
17. 10. 2020
21. 11. 2020

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!