Veľkokapacitný kontajner v Lorinčíku bude v termíne 2. – 9. júna 2011.