Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2021

Otočka autobusu *
Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík **

10. až 12. 03. 2022
07. až 09. 04. 2022
12. až 14. 05. 2022
09. až 11. 06. 2022
07. až 09. 07. 2022
04. až 06. 08. 2022
01. až 03. 09. 2022
29.09. až 01. 10. 2022
27. až 29. 10. 2022
24. až 26. 11. 2022

15. až 17. 03. 2022
12. až 14. 04. 2022
17. až 19. 05. 2022
14. až 16. 06. 2022
12. až 14. 07. 2022
09. až 11. 08. 2022
06. až 08. 09. 2022
04. až 06. 10. 2022
01. až 03. 11. 2022
29. 11. až 01. 12. 2022

13. a 14. 03. 2022
10. a 11. 04. 2022
15. a 16. 05. 2022
12. a 13. 06. 2022
10. a 11. 07. 2022
07. a 08. 08. 2022
04. a 05. 09. 2022
02. a 03. 10. 2022
30. a 31. 10. 2022
27. a 28. 11. 2022

* Otočka autobusu - kontajner bude pristavený v popoludňajších hodinách t. j. od 15.00 hod.

** Vyšný Lorinčík má dve stanovištia pre VKK:

  • v prvý z dvoch uvedených dní bude kontajner na stanovišti pri zariadení pre seniorov Bethesda,
  • na druhý deň bude kontajner pristavený na konci ulice Čergovská

VKK Vyšný Lorinčík 2020

 

Dôležité telefónne čísla:

KOSIT dispečer: 055 / 72 70 716, 055 / 72 70 781

KOSIT: 0908 366 746

odchyt psov: 0905 313 084, 0905 350 372