Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2023

Otočka autobusu *
Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík **

9. až 11. 3. 2023
13. až 15. 4. 2023
11. až 13. 5. 2023
8. až 10. 6. 2023
6. až 8. 7. 2023
3. až 5. 8. 2023
31. 8. až 2. 9. 2023
28. až 30. 9. 2023
26. až 28. 10. 2023
23. až 25. 11. 2023

14. až 16. 3. 2023
18. až 20. 4. 2023
16. až 18. 5. 2023
13. až 15. 6. 2023
11. až 13. 7. 2023
8. až 10. 8. 2023
5. až  7. 9. 2023
3. až 5. 10. 2023
31. až 2. 11. 2023
28. až 30. 11. 2023

12. a 13. 3. 2023
16. a 17. 4. 2023
14. a 15. 5. 2023
11. a 12. 6. 2023
9. a 10. 7. 2023
6. a 7. 8. 2023
3. a 4. 9. 2023
1. a 2. 10. 2023
29. a 30. 10. 2023
26. a 27. 11. 2023

* Otočka autobusu - kontajner bude pristavený v popoludňajších hodinách t. j. od 15.00 hod.

** Vyšný Lorinčík má dve stanovištia pre VKK:

  • v prvý z dvoch uvedených dní bude kontajner na stanovišti pri zariadení pre seniorov Bethesda,
  • na druhý deň bude kontajner pristavený na konci ulice Čergovská

VKK Vyšný Lorinčík 2020

 

Dôležité telefónne čísla:

KOSIT dispečer: 055 / 72 70 716, 055 / 72 70 781

KOSIT: 0908 366 746

odchyt psov: 0905 313 084, 0905 350 372