Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

2. 3. 2024
6. 4. 2024
4. 5. 2024
1. 6. 2024
6. 7. 2024
3. 8. 2024
7. 9. 2024
5. 10. 2024

Vyšný Lorinčík
(Pytliacka 29 pri lese až k tabuli termínov)

16. 3. 2024
20. 4. 2024
18. 5. 2024
15. 6. 2024
20. 7. 2024
17. 8. 2024
21. 9. 2024
19. 10. 2024

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!