Up

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN číslo 2/2019, o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby - platné od 25. 10. 2023
VZN číslo 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN číslo 2/2019, o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby - príloha 4 - pohrebisko
VZN číslo 3/2019 o ochrane pôdy
Návrh VZN číslo 3/2019 o ochrane pôdy
VZN číslo 1/2019, ktorým sa ruší VZN číslo 1/2009 o čistote a verejnom poriadku
VZN číslo 2/2019, o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby
Návrh VZN číslo 1/2019, ktorým sa ruší VZN číslo 1/2009 o čistote a verejnom poriadku
VZN z 6. 9. 2017 číslo 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane
17. 6. 2016 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
25. 9. 2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - zmena doby sprístupnenia
22. 9. 2015 - VZN číslo 1/2015 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN z 13. 8. 2014 číslo 1/2010, dodatok 3 - o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby
VZN 2013-03-26, číslo 1/2010, dodatok 2 - o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby
VZN 2012-03-15, číslo 1/2010, dodatok 1 - o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby
VZN 2010-06-30, číslo 1/2010 - o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby
VZN 2012-10-02, číslo 1/2007, doplnok 1 - časy predaja a prevádzky služieb
VZN 2011-12-23, číslo 1/2011 - o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
25. 9. 2008 - VZN číslo 3/2008 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami
 
 
Powered by Phoca Download