Vážený spoluobčania,

v týchto dňoch vám budú doručované oznámenia o čase a mieste konania volieb. Vzor oznámenia je v tejto prílohe: