DPMK na základe požiadaviek rodičov z MČ Pereš a MČ Lorinčík plánuje od 1. 10. 2019 urobiť tieto zmeny v školských spojoch a v zachádzkach ku ZŠ:

1. Ráno spoj s odchodom o 7:07 hod z Pereša a z Lorinčíka o 7:16 hod ide najprv na zastávku "SOŠ automobilová" (kvôli cestujúcim, ktorí prestupujú na iné linky MHD a nezdržiavali sa zachádzkami ku školám) a ďalej urobí zachádzky k zastávkam Spoločenský pavilón, Trebišovská, Žilinská (najbližšia zastávka k ZŠ Kežmarská 28 a 30)a k ZŠ Bernolákova.

2. Teraz platný spoj o 7:22 hod z Pereša (bez zachádzky na Lorinčík) po novom  bude mať odchod z Pereša o 7:17 hod a bude zachádzať aj na Lorinčík (odchod o 7:26 hod) a bude mať zmenenú trasu (viď v prílohe). Bude zachádzať na zastávky Spoločenský pavilón, Trebišovská a Žilinská (najbližšia zastávka k ZŠ Kežmarská 28 a 30).

3. Poobede spoj o 13:00 hod. zo zastávky Trebišovská premáva aj na zastávku Žilinská a k ZŠ Bernolákova (viď v prílohe).

4. Zachádzky pri spoji s odchodom o 13:02 hod z Košickej Novej Vsi sa rušia a nahradzujú sa pri spoji s odchodom o 14:04 hod z Košickej Novej Vsi.

5. Zachádzky pri spoji s odchodom o 13:32 hod z Košickej Novej Vsi ostávajú bez zmeny.

Podrobné trasy spojov sú uvedené v tejto prílohe: