Zverejňujeme tento informačný leták s návodom, ako postupovať v prípade zemetrasenia:

Mestská časť Košice - Lorinčík v spolupráci so spoločnosťouH + EKO, spol. s r.o., Košice uskutoční zber elektroodpadu a nepotrebných elektrospotrebičov v našej mestskej časti.

Podrobné informácie sú v tomto súbore:

 

 

Zverejňujeme opatrenia, ktoré vydalo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach pre širokú verejnosť:

Vážení spoluobčania,

radi by sme Vás pozvali na unikátny a prvý bazár detských hračiek a oblečenia, o ktoré by ste sa radi podelili.

Podujatie sa uskutoční v piatok 1. 3. 2024 od 16.00 hod. v dome kultúry v Lorinčíku.

Pre nahlásenie predbežné záujmu využite tento formulár, prosím:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfItvcRGSiqhuXtiqOx611zOX7LCjklJKmNnh-wDwv2V4BiEg/viewform?usp=sf_link

 

Zverejňujeme informáciu o tomto pracovnom mieste:

DPMK, a.s. oznamuje, že na základe vykonaných opatrení nastáva vo veci trasy linky 31 v Lorinčíku dočasná zmena v platnosti od piatka 19. 1. 2024 od 11:00 do odvolania:

1) Linka 31 premáva po pôvodnej trase, pričom v Lorinčíku končí a začína na zastávke Lorinčík, Miestny úrad:

  • výstupnou zastávkou je Lorinčík, MiÚ smer konečná,
  • nástupnou zastávkou je rovnako Lorinčík, MiÚ smer konečná,
  • na zastávke Lorinčík, MiÚ smer mesto sa nezastavuje,
  • konečná zastávka Lorinčík je dočasne zrušená.

2) tranzitujúce linky RA1, RA2 a školské spoje linky 20 rovnako otáčajú na zastávke Lorinčík, MiÚ.

Viac informácií nájdete na stránke DPMK, a.s.

Zverejňujeme túto zmluvu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky:

Vážení občania,

od 1. októbra 2023 bude platiť novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke – parkovanie na chodníku bude plošne zakázané. Výnimkou budú len miesta, označené dopravným značením ako parkovacie.

Stav platný do konca SEPTEMBRA:

Do 30. 9. 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

Stav platný od začiatku OKTÓBRA:

Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku. Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať. To neplatí pre cyklistov, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou (vyznačené parkovacie miesta) alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.

DPMK, a. s., oznamuje občanom, že zapojenie novovybudovaného obytného súboru v lokalite Lorinčík - Háje do systému MHD v meste rieši zmenou dopravnej obsluhy v Pereši a v Lorinčíku osobitnými linkami 20 a 31: