Spoločnosť KOSIT nám v súvislosti s Covid-19 omikron zasiela tento oznam:

Súkromný domov pre seniorov Slnečný domov sa buduje v malebnom prostredí dediny Stará Voda. Ponúkame ubytovanie, stravovanie, 24 hodinovú odbornú zdravotnú starostlivosť. Tešiť sa môžte aj na výlety, rehabilitácie a cvičenia.

Vážení spoluobčania,

použité vianočné stromčeky môžete zhromažďovať na stanovištiach veľkokapacitných kontajnerov:

  • otočka autobusu,
  • Vyšný Lorinčík - Macákova 1.

Ďakujeme.

Pripravili sme kalendár s fotografiami z našej mestskej časti, je k dispozícii aj na stiahnutie:

Vážení spoluobčania,

v termíne 2. december 2021 od 08:20 h do 15:30 h.

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-LORINČÍK v úseku: Lorinčík od č.d. 95, 107, 109, 111, 112, 114, 138, 226.

Viac je v tomto dokumente:

S platnosťou od 2. septembra 2021 budú zachádzky vybraných spojov z linky 20 pre školský rok 2020/2021 (len v dňoch školského vyučovania) nasledovné:

ráno

  • 7:17 Pereš ... – ... 7:26 Lorinčík – ... Moldavská cesta – zastávka „SOŠ automobilová“ (7:36) – otočenie na Moldavskej ceste -– doprava na Triedu SNP – Spoločenský pavilón (7:39) stanovište na Bardejovskej ul. – Michalovská ul. – zastávka „Michalovská“ (7:40) – Popradská ul. – zastávka „Trebišovská“ (7:41)zastávka „Žilinská“ (7:44) – Toryská ul. – Tr. SNP – Bernolákova ul. – ZŠ Bernolákova (7:48) – Ružová ul. –Toryská ul. – Štúrova ul. – Nám. osloboditeľov (7:57)

  • 7:07 Pereš ... – ... 7:16 Lorinčík - ... Moldavská cesta – Moldavská, OC (7:24) stanovište na Popradskej ul. – Trebišovská (7:26) – Šafárikova trieda – Bernolákova ul. – ZŠ Bernolákova (7:29) – doprava Idanská ul. – doprava Moldavská cesta – kruhový objazd - SOŠ automobilová (7:32) – Štúrova ul. – Nám. osloboditeľov (7:38) .. . – Košická Nová Ves 7:54

poobede

  • 13:00 zastávka „Trebišovská“ (stanovište v smere na zastávku „Žilinská“) – zastávka „Žilinská“ (13:03) Popradská u. – Toryská ul. – Trieda SNP – Bernolákova ul. – ZŠ Bernolákova (13:07) – Idanská ul. – Moldavská cesta – SOŠ automobilová (13:10) ... – Pereš (13:21) ... – ... Lorinčík 13:28
    Tento spoj na požiadanie cestujúcich zachádza aj do Poľova!

  • 13:29 hod Košická Nová Ves ... – ... Nám. osloboditeľov (13:45) ... – ... Štúrova ul. – Toryská ul. – Trieda SNP – Bernolákova ul. – ZŠ Bernolákova (13:54) – Idanská ul. – Moldavská cesta – SOŠ automobilová (13:56) – doprava Trieda SNP – doľava Bardejovská ul. – Spoločenský pavilón (13:58) – Michalovská ul. – Michalovská (13:59) – doľava Popradská ul. – doprava Moldavská cesta ... – Pereš (14:10) – ... Lorinčík (14:17)

  • 14:02 Košická Nová Ves – ... SOŠ automobilová (14:25) – Trieda SNP – doľava Bardejovská ul. – Spoločenský pavilón (14:27) na Bardejovskej ul. - Michalovská ul. – Michalovská (14:28) – Popradská ul. – Moldavská cesta ... – Pereš (14:39) ... – ... Lorinčík (14:46)

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch pripomína dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok aj zo zahraničia, že do 31. augusta 2021 sú povinní oznámiť sumu tohto dôchodku. Tento údaj Sociálna poisťovňa potrebuje pre výpočet 13. dôchodku. V tomto roku ho bude vyplácať už v novembrových výplatných termínoch.

Postup pri oznámení dôchodku zo zahraničia je jednoduchý – dôchodcovia využijú elektronický formulár dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne tu: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia.

V prílohe je leták, ktorý dôchodcov na túto povinnosť upozorňuje:

Vážení spoluobčania,

v termíne 6. september 2021 od 08:10 h do 16:30 h.

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-LORINČÍK v úseku: Lorinčík od č.d. 1 po č.d. 41 nepárne, od č.d. 2 po č.d. 26 párne, č.d. 48, 55, 95, 106, 107, 109, 111, 112, 114, 123, 125, 130, 132, 136, 138, 141, 226, domy bez popisných čísel v danom úseku.

Viac je v tomto dokumente:

Zároveň je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
Lorinčík 0 Košice - Lorinčík, ČOM: 0000143911, EIC: 24ZVS0000047285L
Lorinčík 15 Košice - Lorinčík, ČOM: 0000035224, EIC: 24ZVS0000015429E

Viac je v tomto dokumente:

Vláda SR na svojom zasadnutí 10. augusta 2021 schválila nový Covid automat, ktorý v závislosti od epidemickej situácie upravuje vstup do prevádzok, organizáciu hromadných podujatí a ďalšie záležitosti. Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval prehľadné grafiky aktuálnych opatrení a označenia pre prevádzky a podujatia.

Vážení spoluobčania,

dňa 14. 8. 2021 od 8.30 hod. do 10.00 hod. sa uskutoční povinná vakcinácia psov a mačiek pri budove Hasičky, Lorinčík 49.

Vakcína proti besnote stojí 10,- €.