Starosta MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na obsadenie nebytového priestoru na poschodí Domu kultúry.

Viac informácií je v tomto súbore:

Vážení spoluobčania,

v termíne 27. august 2021 od 08:00 h. do 16:30 h.

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-LORINČÍK v úseku: Lorinčík od č.d. 1 po č.d. 7, č.d. 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 55, 95, 107, 111, 112, 114, 125, 132, 136, 141, 226, domy bez popisných čísel v danom úseku

Viac je v tomto dokumente:

Spoločnosť Kosit, a. s. informuje o realizácií umývania KUKA nádob:

  • umývanie je naplánované od 25 týždňa,
  • umývať sa budú len 120-litrové plastové nádoby,
  • umývanie zberných nádob bude prebiehať vždy v deň vývozu komunálneho odpadu, preto dátum umývania zberných nádob je uvedený informatívne.

V domácnostiach po celom Slovensku sa od mája do augusta 2021 uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých. Viac o tomto výskume je v tomto dokumente:

Vážení spoluobčania,

v termíne 21. máj 2021 od 08:10 h do 16:30 h.

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-LORINČÍK v úseku: Lorinčík od č. d. 8 po č. d. 26 párne, od č. d. 25 po č. d. 41 nepárne, č. d. 15, 48, 106, 123, 136.

Viac je v tomto dokumente:

Vážení spoluobčania,

v termíne 25. marec 2021 od 08:10 hod. do 16:30 hod.

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-LORINČÍK v úseku: Lorinčík č. d. 19, 95, 107, 111, 112, 114, 125, 138, 226.

Viac je v tomto dokumente:

Policajný zbor opakovane v čase vzniknutej situácie pandémie ochorenia COVID – 19 dôrazne upozorňuje občanov, najmä seniorov, na obozretnosť i pri sčítaní, ktoré je založené na novom koncepte a je moderným plne elektronickým sčítaním. Upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní.

Policajný zbor tiež dôrazne apeluje na verejnosť, najmä na seniorov, aby v žiadnom prípade neverili osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú v súvislosti s ochorením COVID – 19 a žiadajú od nich, aby zaplatili peniaze za očkovaciu vakcínu pre nich alebo ich príbuzných, zaplatili rôzne poplatky za testovanie na ochorenie COVID – 19 alebo inak finančne kompenzovali opatrenia v súvislosti s týmto ochorením. V týchto prípadoch je potrebné komunikovať len s príslušnými orgánmi a subjektmi, v danej veci nereagovať bezprostredne (v strese), najprv si overiť uvádzané skutočnosti i za pomoci príbuzných alebo blízkych a ak v tejto súvislosti vznikne podozrenie z podvodného (protiprávneho) konania, ihneď kontaktovať Policajný zbor na čísle 158.

Celé upozornenie PZ je v tomto dokumente:

Vážení spoluobčania!

V našej mestskej časti bude prebiehať testovanie na COVID-19 antigénovými testami:

  • v sobotu 13. 2. 2021 od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
  • v Dome Kultúry v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice (sídlo úradu MČ Košice - Lorinčík) - zobrazenie na mape.

Vážení spoluobčania!

V našej mestskej časti bude prebiehať testovanie na COVID-19 antigénovými testami:

  • v dňoch 5. 2. 2021, teda v piatok od 16.00 hod. do 20.00 hod.,
  • v dňoch 6. a 7. 2. 2021, teda v sobotu a v nedeľu, v oba dni od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
  • v Dome Kultúry v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice (sídlo úradu MČ Košice - Lorinčík) - zobrazenie na mape.

Celý plagát s informáciami o eRegistrácii na testovanie Covid-19 je tu:

Videonávod je na tejto adrese: https://www.youtube.com/watch?v=O6EcxSdmBaU

Na tejto adrese je samotné prihlásenie sa do eRegistrácie: https://koronaregistracia.kosice.sk/prihlasenie