Vážení spoluobčania,

iste ešte mnohí z Vás máte v pamäti priateľské stretnutie a návštevu z partnerskej obce Kamjanica z Užhorodského okresu v roku 2019. Priniesli k nám kus svojho folklóru a dobrej zábavy. Potom sme sa vybrali my k nim a nadviazali sme tam výborné priateľstvá a kontakty aj s inými partnerskými obcami z Poľska, Maďarska a Litvy.

Dnes je v Užhorode hostí neúrekom a z okresu so 150 000 obyvateľmi je 500-tisícové mravenisko.

Dostali sme od pani Marie Kovaľ-Mazutovej, starostky Kamjanice prosbu o materiálnu pomoc pre matky s deťmi, ktoré sú v ich obci na prechodnom pobyte.  Mnohí z Vás  ste sa už určite zapojili do pomoci utečencom. Teraz potrebujú pomoc ľudia, ktorých poznáme. Môžeme pomôcť adresne, vieme, kto našu pomoc využije.  Pomôžme,  je to dôležité!

Potrebujú predovšetkým trvanlivé potraviny ako napr. cestoviny, ryžu, mlieko, olej, cukor, múku, konzervy, detskú výživu, piškóty, kaše, pudingy. Z hygienických potrieb najmä toaletný papier, hygienické vreckovky, prášky na pranie, mydlo, detské zubné pasty, dámsku hygienu atď...

Ak ste rozhodnutí pomôcť, môžete tieto veci sami nakúpiť a priniesť ich na Miestny úrad mestskej časti Košice - Lorinčík  do budovy Domu kultúry.

Termín prvého odvozu do Kamjanice je sobota 9. 4. 2022.

Ak ste sa rozhodli pomôcť finančne, môžete tak urobiť formou účelového daru. Je to možné formou zaslania na účet mestskej časti: IBAN: SK13 5600 0000 0004 0329 2001, v správe pre príjemcu uveďte: Humanita-Kamjanica, alebo v hotovosti do pokladne úradu. Za všetky tieto prostriedky budú nakúpené vyššie uvedené veci.  Všetky dary, finančné alebo materiálne, budú riadne zaevidované a vydokladované v účtovníctve mestskej časti.

Kontakty na konzultáciu pomoci:

  • Úrad MČ – 055 789 89 90
  • Starosta MČ mobil: 0911 872 165

ĎAKUJEME!