Vážení spoluobčania,

v dňoch 9. a 10. mája 2023 bude miestny úrad MČ Košice – Lorinčík z dôvodu opráv elektroinštalácie zatvorený.