Vážení spoluobčania,

spoločnosť VSD, a. s. nám oznamuje, že na prelome júna a júla 2024 budú tieto tri prerušenia distribúcie elektriny:

26. júna 2024 od 08:10 h do 18:00 h. z dôvodu: rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia

Podrobnosti a zoznam dotknutých odberných miest sú v tomto súbore:

 

27. júna 2024 od 08:10 h do 18:00 h. z dôvodu: rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia

Podrobnosti a zoznam dotknutých odberných miest sú v tomto súbore:

 

2. júla 2024 od 08:30 h do 18:00 h.

Podrobnosti a zoznam dotknutých odberných miest sú v tomto súbore: