Vážení priatelia čistého životného prostredia,

v sobotu 28. 4. 2018 od 9.30 sa stretneme na lúke pri hraniciach s katastrom Malej Idy, aby sme spoločne pomohli nášmu životnému prostrediu. Pozývame vás najmä s deťmi, ktoré týmto chceme viesť k dobrému vzťahu k prírode, v ktorej žijeme.

Tešíme sa na vás a vaše deti.

Vážení občania,

v termíne 12. apríla 2018 od 08:00 do 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta v mestskej časti Košice – Lorinčík.

Podrobnosti sú v tomto súbore (pozor, má 4 strany):

Vážení spoluobčania,

vianočné stromčeky môžete zhromažďovať na stanovištiach veľkokapacitných kontajnerov (otočka autobusu, zastávka MHD – miestny úrad, Vyšný Lorinčík).

Ďakujeme.

Vážení spoluobčania,

vedenie mestskej časti a poslanci MZ Vás srdečne pozývajú dňa 06. 12. 2017 v čase od 18:00 h. do 20:00 hod. na Mikulášsky punč vo dvore Čákiho-Dezőfiho paláca na Poštovej ulici vo dvore.

Tešíme sa na Vás.

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia požiadalo starostu nášej MČ, aby sme zverejnili túto informáciu, týkajúcu sa konkurzného konania životnej poisťovne Rapid life (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa):

Poisťovňa bola dlhodobo kritizovaná najmä preto, že svojim poistencom odmietala vyplácať plnenia pri poistných udalostiach. Jej klienti sa tak museli domáhať svojich peňazí až prostredníctvom súdov. V jari tento rok oznámilo vedenie poisťovne, že nemá dostatočný majetok na likvidáciu poistných zmlúv, to odôvodňovalo údajnou pohľadávkou voči Národnej banke Slovenska. O výške danej pohľadávky však doposiaľ nebolo rozhodnuté.

Občianske združenie Pomoc Perešu a starosta MČ Košice – Pereš, Ing. Jozef Karabin, MBA s podporou mesta Košice a ďalších partnerov pozývajú všetkých vo veku 6 – 99 rokov na obľúbený
    
8. ročník súťaže v stavaní kociek z LEGA
    
ktorý sa uskutoční dňa 13. 10. 2017 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome MČ Košice - Poľov.

Podrobnosti o tomto podujatí sú na stránke http://www.jozefkarabin.sk/oznamy/skladanie-kociek-z-lega-uz-13-10-2017.html

 

S platnosťou od 4. septembra 2017 budú zachádzky vybraných spojov z linky 20L pre školský rok 2017/2018 (len v dňoch školského vyučovania) následovné:

ráno

  • 7:06 hod. Pereš ... – ... 7:14 hod. Lorinčík - ... Moldavská cesta – doľava Popradská ul. – Moldavská, OC (7:21)Trebišovská (7:23) – doprava Šafárikova trieda – Bernolákova ul. – ZŠ Bernolákova (7:26) – doprava Idanská ul. – doprava Moldavská cesta – kruhový objazd - SOŠ automobilová (7:29) – Štúrova ul. – Nám. osloboditeľov (7:35) ... – Košická Nová Ves 7:50 hod.

poobede

  • 12:55 hod. zastávka „Trebišovská“ (stanovište v smere na zastávku „Žilinská“) – Šafárikova trieda – ZŠ Bernolákova (12:57) – doprava Idanská ul. – doprava Moldavská cesta – SOŠ automobilová (12:59) – doprava Trieda SNP – doľava Bardejovská ul. – Spoločenský pavilón (13:01) – DPMK (13:02) ... – Pereš (13:11) ... – ... Lorinčík 13:20 hod.
  • 13:04 hod. Košická Nová Ves – ... SOŠ automobilová (13:25) – doprava Trieda SNP – doľava Bardejovská ul. – Spoločenský pavilón (13:27) - doprava Michalovská ul. – Michalovská (13:28) – doľava Popradská ul. – doprava Moldavská cesta ... – Pereš (13:37) ... – ... Lorinčík (13:46) – ... Košická Nová Ves 14:19 hod.
  • 13:34 hod. Košická Nová Ves – ... Nám. osloboditeľov (13:49) ... – ... Štúrova ul. – Toryská ul. – doľava Trieda SNP – doľava Bernolákova ul. – ZŠ Bernolákova (13:57) – Idanská ul. – doprava Moldavská cesta – SOŠ automobilová (13:59) – doprava Trieda SNP – doľava Bardejovská ul. – Spoločenský pavilón (14:01) – doprava Michalovská ul. – Michalovská (14:02) – doľava Popradská ul. – doprava Moldavská cesta ... – Pereš (14:11 – ... Lorinčík (14:21) – ... Košická Nová Ves 14:54 hod.

Uvedené spoje linky č. 20L a taktiež zachádzky k ZŠ sú spojmi pravidelnej MHD schválenej mestom Košice. Preprava na týchto spojoch, resp. zachádzkach nie je bezplatná a cestujúci (vrátane žiakov) sú povinní mať platný cestovný doklad.

Vážení spoluobčania,

Oznamujeme Vám, že potraviny Hasička v Lorinčíku otvárajú svoju prevádzku od 30. 8. 2017.