Starosta MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzavretie zmluvy o zimnej údržbe obslužných komunikácií. Viac informácií je v tomto súbore.
Z nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prebehne v októbri 2011 deratizácia. Podrobnosti sú v tomto súbore.

Mestská časť Košice - Lorinčík ponúka bezplatné zapožičanie kovovej polohovacej postele, vhodnej pre ľudí odkázaných na lôžko. Bližšie informácie osobne na miestnom úrade MČ Košice - Lorinčík alebo telefonicky na číslach 055/78 98 990, 0911 216 047.

Starosta MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na obsadenie nebytového priestoru na poschodí budovy "Hasičky", Lorinčík 45. Viac informácií je v tomto súbore.
V októbri 2011, v dňoch 12. - 14. 10. a 17. - 21. 10., bude prerušená dodávka elektriny, viac informácií je v tomto súbore.
5. júna 2012 bude prerušená dodávka elektriny, viac informácií je v tomto súbore.
VDS oznamuje, že kvôli prácam na zariadení vysokého napätia bude 13. a 14. 11. 2013 prerušená dodávka elektriny v lokalite IBV Vyšný Lorinčík. Viac informácií je v tomto a tomto súbore.

 

Informácia pre obyvateľov Vyšného Lorinčíka:

Avizovaná odstávka pitnej vody, ktorá mala trvať od 26. 7. 2011 do 28. 7. 2011 sa ruší. Pitná voda bude na Vyšnom Lorinčíku aj napriek opravám potrubia pri Bukovci.
 
Obyvatelia Lorinčíka teda vďaka vodojemu, ktorý zásobuje celú mestskú časť v takýchto situáciách, odstávku vody nepocítia.

 

V meskej časti Košice - Lorinčík sa v dňoch 12. a 13. júla 2011 vydával potravinový prídel zložený z 20 kg múky a 20 kg cestovín ľuďom, ktorí spĺňali podmienky. Program Európskej únie mal aj v Lorinčíku úspech. Prihlásilo sa 22 obyvateľov, ktorý sa už teraz tešia z potravín.

Cez prázdniny sa ZUMBA cvičiť nebude, pokračujeme v septembri.